مایکروسافت در سال 2017 موبایل به بازار میدهد

مدت زیادی بود که مایکروسافت از ساختن موبایل داشت حرف میزد که با حتی بنابه شایعاتی میگفتند تا نیمه دوم سال 2016 مایکروسافت موبایل به بازار می دهد ولی این مدت خیلی زود برای این حرف ها بود تا این که خود مایکروسافت اعلام کرد که در سال 2017 موبایل های خودرا معرفی میکند.

حتی بنابه گفته هایی این موبایل دارای ویندوز خواهند بود که مثل ویندوز که چند نوع است خواهد شد .به احتمال زیاد این موبایل ها دارای سه نوع خواهند بود که قیمت و ویژگی و امکانات هرکدام یا دیگری متمایز خواهد بود .

با گفته هایی که محققان می گویند احتمال دارد مایکروسافت ویندوز 10 را تبدیل به ویندوز موبایل کند که این میتواند یه تنوع جدید در موبایل ها باشد که باید صبر کنیم ببینیم محصول نولیدی مایکروسافت چه خواهد بود ؟