مایکروسافت قسمت موبایل خودرا فروخت

مایکروسافت،غولی که همیشه در هر قدم خود موفق بوده است و کلمه شکست و ناموفق برای آن معنی نداشت .ولی امروزه مایکروسافت با موفق نشدن در قسمت موبایل آن را به شرکتی میفروشد .

مایکروسافت تمامی قسمت موبایل خودرا به غیر از کارخانه موبایل به شرکت FIH Mobile که یکی از زیر مجموعه های Foxconn است به قیمت 350 میلیون دلار به آن فروخت.

 

مایکروسافت به غیر از فروش قسمت موبایل خود تمامی سهام نوکیا خودرا نیز به این شرکت واگذار کرد.بر اساس توافق نامه این دو شرکت از این پس تمامی خدمات موبایل بر عهده ی FIH Mobile خواهد بود .در ضمن 4500 نفر از کارکنان قسمت موبایل مایکروسافت نیز به این شرکت خواهد رفت.

 

مایکروسافت دیگر نوکیا را تولید نخواهد کرد .