بهترین آنتی ویروس های این ماه

شرکت مستقل AV Comparatives جدید ترین نتیجه و گزارش از بررسی آنتی ویروس های ماه را منتشر کرد.

AV Comparatives این شرکت بررسی ها و تست هایی را با روش ها و جنبه های گوناگون بر روی راهکار های امنیتی انجام میدهد

یکی از این آزمون ها Real World Protection نام دارد که به بررسی و تست عملکرد آنتی ویروس ها میپردازد

9pture600

تصویر بالا نموداری از عملکرد انتی ویروس ها در ماه اکتبر 10نوامبر را نمایش میدهد.

انتی ویروس های Bitdefender ،AVIRA ،AVG،اKaspersky و ThreatTrack Vipre موفق به تشخیص ویروس ها و بد فزار ها و مسدود کردن فعالیت انها به طور 100 درصد و بدون اشتباه (False Positive) انجام دهند.هم چنین انتی ویروس های Trend Micro ،Tencent و F-Secure موفق به تشخیص و مسدود سازی بد افزار ها به طور 100% شدند ولی به ترتیب دارای 2,22 و 50 نیز در بودند

آنتی ویروس مایکرو سافت توانست با تشخصی 95 درصد و 6دهم بد افزارها رتبه یکی مانده به اخر را بگیرد و تنها 4و نیم درصد بد افزار هارا تشخیص نداد.

بدترین عملکرد هم در این تست Emsisoft داشت که فقط 93.2 درصد بد افزار هارا مسدود کرد و برای  6.8 درصد آنها نیاز به تصمیم کاربر داشت.

لازم به ذکر است که توانایی شناختن بد افزار و ویروس توسط یک نرم افزار این به معنی نیست که جلوی ان بد افزار یا ویروس به صورت 100 درصد گرفته شده و کاملا مسدود شده است بلکه ممکن است بعد از شناسایی و انجام عملیات بد افزار قادر به انجام فعالیت های تنظیم شده باشد