حذف کلی نظرات در وردپرس

نظرات یا همان دیدگاه ها از قسمت های اصلی سایت ها هستند که کاربران به کمک آن ها نظرات خود را در سایت به ثبت می رسانند . ولی این قسمت سایت گاهی مورد حمله هکر ها یا اسپم ها قرار می گیرد و هزاران نظر در مدت زمان کمتری به ثبت می رسد که ضرر های زیادی به سایت وارد می کند .

از طرفی باعث وجود نظرات هرز در سایت می شود و از طرفی هم نه میشود تایید کرد و نه میشود یکی یکی حذف کرد .

افزونه حذف کلی نظرات در وردپرس

یکی یکی حذف کردن نظرات کاری بسیار دشوار است که زمان زیادی میبرد برای همین ما در این پست می خواهیم افزونه ای را برای شما معرفی کنیم که بتوانید به کمک آن نظرات را حذف کنید .

این افزونه Delete All Comments نام دارد .

افزونه Delete All Comments

ابتدا این افزونه را در وردپرس نصب کرده و فعال کنید .

بعد از فعالسازی در وردپرس به قسمت ابزار ها رقته و بر روی   Delete All Comments easily کلیک کنید تا به تنظیمات این افزونه بروید .

بعد از رفتن به تنظیمات می توانید راحت همه پست ها و یا پست های در انتظار تایید را به راحتی حذف کنید .