حذف کلی نظرات در وردپرس

نظرات یا همان دیدگاه ها از قسمت های اصلی سایت ها هستند که کاربران به کمک آن ها نظرات خود را در سایت به ثبت می رسانند . ولی این قسمت سایت گاهی مورد حمله هکر ها یا اسپم ها قرار می گیرد و هزاران نظر در مدت زمان کمتری به ثبت می رسد که…

تغییر نام کاربری مدیر در وردپرس

سلام شاید برای شما نیز پیش آمده که بخواهید نام کاربری اصلی خودرا عوض کنید . بیشتر شما میدانید که این کار از طریق خود تنظیمات وردپرس قابل تغییر نیست و برای حل این مشکل ما برای شما راه حلی از نوع کد نویسی را می آموزیم . برای تغییر نام کاربری خود در وردپرس…

چگونه حجم آپلود وردپرس را افزایش دهیم ؟

سلام به تمامی آی تی بایتی ها  حالتون خوبه ؟ وردپرس چطوره ؟ اونم خوبه ؟ مشکل محدودیت حجم آپلود وردپرس ،مشکلی است که خیلی هارا گرفتار کرده است حتی اعتراف میکنم که در زمان ساخت این سایت هم من به این مشکل برخورده بودم که بعد از کلی تحقیق یه مثاله درباره این موضوع…