مایکروسافت در سال 2017 موبایل به بازار میدهد

مدت زیادی بود که مایکروسافت از ساختن موبایل داشت حرف میزد که با حتی بنابه شایعاتی میگفتند تا نیمه دوم سال 2016 مایکروسافت موبایل به بازار می دهد ولی این مدت خیلی زود برای این حرف ها بود تا این که خود مایکروسافت اعلام کرد که در سال 2017 موبایل های خودرا معرفی میکند. حتی…