گوگل ایکون اپلیکیشن های خودرا تغییر میدهد (عکس)

فروشگاه Google Play امروزه نقش اساسی در مارکت اندروید دارد به همین خاطر دارای محتوای گسترده ای است .ولی گوگل با گسترش فعالیتش چند طرح رو نیز مثل کتاب و موسیقی و بازی را مانند Google Play اجرا کرده است . گوگل قبلا برای اپلیکیشن های خود ایکون هایی ساخته بود که بد هم بدند…