Google Allo با امکاناتی جدید آپدیت شد

Google Allo اپلیکیشن پیام رسانی است که حدود چند روز پیش معرفی شد ولی چون انتظار کاربران را برآورده نکرد چنان استقبالی هم از آن نشد . درست است که Google Allo دارای امکاناتی چون گوگل آسیستانت بود ولی این چیزی نبود که بتواند بقیه معایب Google Allo  را پوشش دهد . از طرفی دیگر…