چطور در word اعداد انگلیسی را به فارسی تبدیل کنیم ؟

word نرم افزاری است که بیشتر کاربران رایانه شاید هم همه آن ها حتی برای یک هم شده از آن استفاده کرده اند . همه ما میدانیم که امروزه بیشر کار های تایپی را در این نرم افزار انجام میدهند . ولی گاهی در این نرم افزار مشکلاتی برای زبان فارسی به وجود می آید…