پای فایل های GIF به واتس آپ نیز باز شد

واتس آپ با اینکه در ایران با ورود تلگرام محبوبیت خودرا از دست داده است ولی این پیام رسان هنوز هم بزرگترین پیام رسان دنیا می باشد و بیشتر کاربران جهان از این پیام رسان استفاده میکنند . واتس اپ تا چندین سال قبل در ایران نیز دارای محبوبیت بود که با ورود تلگرام مردم…