موبایل Asus ZenFone 3 به صورت رسمی معرفی شد

مدت ها بود که خبر asus zen fone 3 در همه جا داغ بود ولی به صورت رسمی معرفی نشده بود ولی دیگر بعد از این همه انتظار در طی یک ویدویی از طرف شرکت asus موبایل  Asus ZenFone 3به صورت رسمی معرفی شد . ZenFone 3 موبایل خودرا در سه طرح ارائه داد ….